Auca dels Trobadors

De trobar lleu i d'aquí, altrament dit rodolí

Deu propostes per a treballar (en grup, si cal)

L'auca dels Trobadors

1. Feu una llista d’alguns dels noms dels personatges, que surten
en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. Solament deu:  Guillem de Peitieu,  Marcabrú, Guillem de Berguedà,  el rei Alfons el Benigne o el Trobador, la comtessa de Dià, Guilem de Cabestany, Guerau de Cabrera,  Ramon Vidal de Besalú, Cerverí de Girona, Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March)

2. Documenteu-vos sobre els diversos gèneres de la poesia trobadoresca: cançó, albada, cançó de croada, sirventès, tençó, plany, pastorel·la, viadera.... De què tracten? Esmenteu-ne un exemple i autor, concrets.

3. En l'Auca dels Trobodors fem referència als següents noms de topònims, col.lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Peitieu/Poitiers (3) , llemosí (4), amor cortès (6), trobar lleu, ric o clus (8),«fin’amors» (9), «midons» (10), «gilós» (24), Carlemagne (28), Castell de Cardona ( 36), Lleida i Bellvís ( 37), Dolce stil nuovo i Petrarca (42), Gaia Ciència (44) Mecenatge d’Alfons el Magnànim a Nàpols (45).  En unes cinc ratlles per a cada un d'aquest temes, com a molt, demostreu que coneixeu de què van definint-los o bé glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: Trescar pel pla i la serra (1), follia (7), vers destre (11), bregós (13), bel·licós (14), ser un senyor de malferrar (16), aplanar algú (8), a mans besades (21), malany (23), quedar-se sense botí (38),  ponderar (39), ser dropo i ensopit (40), bufar altres vents (42).

5. Feu una taula cronològica de l’època dels trobadors fins a Ausiàs March, posant en paral.lel els fets històrics i culturals més importants de la història de la cultura catalana. ( segles XII-XV)

6. Cerqueu per internet o  a la biblioteca textos trobadorescos . Escolliu els cinc que us agradin més i comenteu-los tot analitzant-ne  la forma i el contingut.

7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de la poesia trobadoresca en la literatura catalana.

8. Dibuixeu els rodolins de l'auca, si no tots, els deu  que us semblin més adients.

9. Creació: escriviu una composició a l’estil trobadoresc (cançó,  sirventès, pastorel·la,  cançó d’albada,  plany... el que us vingui de gust).

10. Què sabeu de l’occità, la llengua dels trobadors? On es parla actualment? Quina és la seva situació sociolingüística? (Mínim 15 ratlles).

Text: Joan Vilamala ·  2005