Auca dels Trobadors

De trobar lleu i d'aquí, altrament dit rodolí

Text: Joan Vilamala ·  2005