Auca de Caterina Albert (1869-1966)

Àlies Víctor Català, que sabia de narrar.

DEU PROPOSTES PER A TREBALLAR EN GRUPS

L'AUCA DE CATERINA ALBERT

1. Feu una llista de tots els noms de personatges, històrics o imaginaris, al·ludits directament o indirecta. Feu-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Joan Maragall, Pompeu Fabra, la Mila, el Pastor, l'Ànima)

2. Detecteu totes les obres de l'autor que són esmentades. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten? .

3. En l'Auca de Caterina Albert fem referència als següents noms de topònims, col.lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): L'Escala, l'Empordà (1, 40) ,Olot (6), Jocs Florals (6,30), la revista Joventut (16), realisme i naturalisme (23), noucentisme i ruralisme (25), el premi Fastenrath (26), l'Acadèmia de Bones Lletres (28, 35), la font del Desmai i l'Esbart de Vic (31),la Guerra Civil de 1936-1939 (40). En unes deu ratlles com a molt per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van definint-los o bé glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: fer enrenou (1), llefgir fora mida (3), baronívol/a (22), fer la guitza (25), annals (30), duu tela (32), sense fums (37), bregues i desori (41) viure un purgatori (41), "rara avis" (48).

5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Caterina Albert posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

6. Escolliu una pàgina o fragment d'un poema, d'un monòleg i d'una narració de Caterina Albert/Víctor Català i feu-ne el comentari de text.

7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de l'obra de Caterina Albert/Víctor Català.

8. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

9. Fotocopieu un dibuix o quadre pintat per Caterina Albert i comenteu-lo.

10. Creació: escriviu una narració o un monòleg teatral en què es noti la influència de Caterina Albert.

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Carles Roman i alumnes de 4t ESO de l'IES Pius Font i Quer. MANRESA ·  2001