Auca de Narcís Oller (1846-1930)

Del dinou gran escriptor de novel.la i narració

Deu propostes per a treballar

L'Auca de Narcís Oller

  1. Feu una llista  de  tots  els noms  de  personatges,  reals o imaginaris,   que surten en  l'auca i identifiqueu-los un  per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació.
  2. Documenteu-vos també sobre cada  una de  les obres  de Narcís Oller  que se  citen en  l'auca:  Quan van ser  editades?  De què tracten? A quin gènere pertanyen?
  3. En  l'Auca de Narcís  Oller  fem referència als següents noms  de  topònims,   col·lectius,   corrents  literaris  i  fets històrics: Valls , la  Setembrina ,  l'Eixample,  el grup del periòdic "La Renaixença",  el  realisme, el naturalisme,   el contacte de llengües (Galdós),  la nova burgesia , el modernisme ,el  noucentisme .  En  un  màxim  d'unes deu ratlles per a cada   un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què  va definint-los o bé glossant-los breument.
  4.   Definiu o bé  esmenteu  un sinònim  per a cada  un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: Primers badalls ,  calçots,  dots,  home cultivat , s'hi posa bé ,  de política ja passa , del nou món que surt al pas, lliga com tot un galant, deixa ala cuneta , a cop d'ull,  pontifica, no accepta el duel , sense una engruna, fer i desfer, fàtua , cabòries.
  5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de  Narcís Oller, dels fets històrics i dels fets culturals més  importants del seu temps
  6. Escolliu  una pàgina  o fragment  de tres obres  diferents de Narcís Oller i feu-ne el comentari de text.
  7. Redacteu  un  text  (mínim una  pàgina)  que  justifiqui  la importància de  Narcís Oller  com a novel·lista.
  8. Autoavaluació: tapeu els títols de les obres de Narcís Oller i dels noms propis que conté l'auca i intenteu refer-la.
  9. 10  Llegiu amb atenció aquests textos i responeu les preguntes concretes.
Text A: «La novel·la,  tal com  acabo de llegir-la  em sembla un estudi notable, amb personatges lleugerament idealitzats que es mouen en un terreny molt exacte.  Es veu allí la vida cruel, però a través d'un  talent entendrit.  Barcelona bull en  els descripcions, amb una intensa  realitat,  mentre  els  personatges,  el  mateix els millors que els pitjors,  caminen a certa altura  i  no  arran de terra.     He llegit si no m'enganyo, que vós (la carta anava dirigida al traductor de la versió francesa) haveu dit que Oller procedeix de nosaltres,  els naturalistes francesos. Mirant l'acció, el tal de les escenes i la  manera  de  fixar els  personatges,  potser sí; però, per l'ànima de les seves obres, per la seva concepció de la vida,   no   i  mil  cops  no.   Nosaltres   som  positivistes  i deterministes,  o almenys tractem de fer experiments en l'home, i l'  Oller,  abans de tot,  és un narrador al qual la seva mateixa narració  commou,  i  que porta fins  al  darrer 
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Lluís Albert Arrufat · Edició: Ajuntament de Valls, Institució de le Lletres Catalanes i Societat Narcís Oller,  2006