Auca de Jaume I, el Conqueridor (1208-1276)

El rei de la nostra història que cantem amb més eufòria

Deu propostes per a treballar

L'auca de Jaume I, el Conqueridor (1208-1276)

 1. Feu una  petita glosa  (5 ratlles com a molt) de cada un dels personatges següents, que s’esmenten en l’auca: Pere I el Catòlic, Maria de Montpeller, Simó de Montfort, Guillem de Montrodon, Lionor de Castella, Pere Martell, Ramon (III) de Montcada i Guillem Ramon (III) de Montcada, Blasco d’Alagó, Violant d’Hongria, Al-Azraq, Pere II el Gran i  Jaume II de Mallorca.

 2. En l'Auca de Jaume I fem referència als següents noms de topònims (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Montpeller (3), Muret (6), Carcassona ( 7), Montsó (10), Peníscola ( 13), Salou ( 18), Portopí (20), Morella ( 25), Borriana ( 27), El Puig (31), Xàtiva ( 33), Alzira (33), Alcoi (41) i Poblet (47), Tractat de Corbeil (37). En unes 5 ratlles, com a molt, per a cada nom, demostreu que els coneixeu.

 3. Copieu del Llibre del feits  una escena  (mínim 10 ratlles)  que faci referència a la conquesta de Mallorca i un altra a la de València i adapteu-les al català actual.

 4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: ser un novençà (2), penyora (5), deixar-hi la pell (6), bacinet ( 6), ser la costella d’algú ( 12), tocar el pirandó ( 14), posar algú a ratlla (16), trapella (25), fer la viu-viu ( 30), caure al sac ( 31), agombolar ( 36), sortir-ne com un gat escaldat (37), arreglar els papers abans de morir (43), anar al paradís (48).

 5. Feu una taula cronològica de la vida de Jaume,  posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

 6. Escolliu tres fragments d’unes 10 ratlles del Llibre dels feits, i comenteu-los tot analitzant-ne la forma i el contingut.

 7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Jaume I, el Conqueridor.

 8. Responeu les següents preguntes:
  1. Quin rei castellà era el gendre de Jaume I?
  2. Què va ser el tractat d’Alcaraz?
  3. I el tractat de Corbeil?
  4. Com es deia el papa que va estar a punt de coronar-lo emperador?
  5. Quina relació té Jaume I amb el Llibre del consolat de mar?

 9. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

 10. Feu la crònica d’una activitat o sortida de centre que hagueu fet darrerament amb la intenció de deixar-ne memòria històrica.

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Joan Ruiz · Edició: <a href='http://bcngrafics.cat' target='_blank'>bcngrafics.cat</a>,  2010