Auca d'Àngel Guimerà (1845-1924)

Dramaturg fenomenal, català universal

PROPOSTES PER A TREBALLAR L'AUCA D'EN GUIMERÀ.

1. Feu una llista de tots els noms de personatges, reals o imaginaris, que surten en l'auca i identifiqueu-los un per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació.

2. Documenteu-vos sobre cada una de les obres d'Àngel Guimerà que se citen en l'auca: Quan van ser editades? De què tracten? A quin gènere pertanyen?

3. En l'Auca d'en Guimerà també s’al·ludeixen els següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris, fets històrics o conceptes (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Canàries (2), mestissatge (5), El Vendrell (6), la farmàcia de la Plaça del Pi (15), els grups del periòdics "La gramalla" i "La Renaixença" (16), els Jocs Florals (18), el romanticisme (27), les Bases de Manresa (28), l'Ateneu Barcelonès (30), el contacte de llengües (31), el realisme (32), el caciquisme (35), el modernisme (38), l'any 1909 (43). En un màxim d'unes vint ratlles i un mínim de deu per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què va.

4. Construïu frases sinònimes on es vegi clar que enteneu el significat dels mots, locucions o frases fetes que hem extret de l'auca:

Proa al vent (1), ser una vila de pes (7), ser un carallot (9), donar ales a algú (10), donar carbassa (13), deixar embadalit (17), curar tots els mals (18), fer per algú (22), dir a algú caixa o faixa (35), a manta (37), fita (40), cap i casal (44), estar de dol (47).

5. Feu la vostra antologia dels set textos més significatius de Guimerà (amb l'ajuda del professor, si cal), presenteu-los i comenteu-los.

6. Dibuixeu l'escenografia d'una de les seves obres seguint les indicacions de l'autor.

7. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Guimerà, dels fets històrics i dels fets culturals més importants del seu temps

8. Redacteu un text (mínim una pàgina) justificant la importància de l'obra de Guimerà.

9. Il·lustreu amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

10 . Creació: Interpreteu una escena d'alguna obra de Guimerà o si voleu ser més creatius inventeu una escena teatral, segons les vostres possibilitats i escenifiqueu-la.

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Josep Casadevall · Edició: Ajuntament del Vendrell. Casa-Museu Guimerà,  1995