Auca de Montserrat

1. Quan en Pau va dur l'Emília
ja eren quatre de família
2. Sortiren de Barcelona
en un vagó de segona.
3. A Monistrol hi ha cacera
d'un bon lloc al cremallera.
4. Ja ve el gos de la «casilla»;
prepareu la «calderilla»!
5. El paisatge és ben igual
que un pessebre de Nadal
6. En baixar del tren, la vista
sembla un quadre futurista.
7. Han trobat de bell antuvi
molts que fan cara de nuvi.
8. Una cel·la els han guardat:
Sant Alfons, sota terrat.
9. S'han arreglat un xiquet
i a l'església van de dret.
10. Contemplen la dolça cara
de la nostra Reina i Mare.
11. L'escolà que aquí veieu
és l'únic que no té veu.
12. Aquí han pres ben bé la mida
de lo trista que és la vida.
13. Quan el nen s'empassà un os
van prometre un ciri gros.
14.  Ara els caldrà proveir
puix no es volen decandir.
15. Tan bon punt lloguen terrissa
comença la trencadissa.
16. Noi, pollastre cada dia—
diu el nen—ja hi firmaria.
17. Un cop finits els platxeris
se'n van a veure els Misteris.
18. Ja diu la noia, admirada,
no hi entenc però m'agrada.
19. La Cova té aire joiliu,
penjadeta com un niu.
20. En altre temps uns pastors
trobaren al sant redós
21.  ... la bella imatge amagada
i de serafins voltada.
22. En aquella avinentesa
volen portar-la a Manresa.
23. Per més esforços que fan
no poden passar avant.
24. Fins que comprenen que allí
vol la Verge un monestir.
25. On l'honoren nit i dia
els monjos i escolania.
26. L'endemà tots engrescats
se'n van cap als espadats.
27. «Déu-nos en guard, diu la dama
que aquí ens fallés una cama!
28. El pare els explica: Allí
pecà fra Joan Garí.
29. Emprò del càstig no escapes:
Vas anar de quatre grapes,
30. ...fins que un nin va haver cridat:
«Alca't, Déu t'ha perdonat!»
31. Com que allí no es gasten cines
van al llit com les gallines.
32. En canvi, a punta de dia
a Sant Jeroni fan via.
33. Aquí sí que no els enuja
allò de que «tot s'apuja»
34. En un cert lloc ple d'encís
han begut «aquell anís».
35. El senyor amb el verascop
els retrata més d'un cop.
36. Quan la senyora arribava
està que no pot dir fava.
37. Colossal!Això és molt gros!
Quina vista! Quin arròs!
38. Vaja, una vegada l'any
bé podem brindar amb xampany!
39. No mentia pas la fama:
És igual que un panorama!
40. Noi, quins ecos, quin retruc!
Comprenc el timbal del Bruc!
41. Aquella vila llunyana
no seria pas l'Havana?
42. Serà qüestió de tornar-hi,
no féssim tard al Rosari.
43. Li demanen, a Maria,
tornar amb salut i alegria.
44. Gasten algunes pessetes
en rosaris i estampetes.
45. Mengen a Santa Cecília
escudella de família.
46. Ha volgut veure el minyó
les coves de Collbató.
47. Varen dir que els recollís
l'auto de dos quarts de sis.
48. Ja tornen ser a l'«andén»
i tot s'ha acabat. Amén
Text: Joan Junceda · Il·lustracions: Junceda · Edició: Nicolau Poncell,  1923