Auca de Montserrat

Text: Joan Junceda · Il·lustracions: Junceda · Edició: Nicolau Poncell,  1923