Auca de la Veu ben educada

Text: Joan Vilamala ·  2011