Auca de la Marina Rossell

Que amb veu càlida i vibrant passa la vida cantant

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: DD.AA ·  2021