Auca de Guillermina Motta

Una jutgessa, una artista, cantant frívola i intimista

Text:Joan Vilamala · Il·lustracions:DD:AA ·2019