Auca de Feliu Formosa

Bon poeta, traductor, dramaturg i a més actor

Text:Joan Vilamala · Il·lustracions:Anna Clariana · Edició:Diverses entitats de Terrassa,2019