Auca de Feliu Formosa

Bon poeta, traductor, dramaturg i a més actor

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Anna Clariana · Edició: Diverses entitats de Terrassa,  2019