Auca de Pere Calders (1912-1994)

Escriptor, periodista, dibuixant i gran contista

Text: Joan Vilamala ·  2012