Auca de Miquel Martí i Pol (1929-2003)

PROPOSTES PER A TREBALLAR EN GRUP L'AUCA DE MIQUEL MARTÍ I POL.

1. Feu una llista de tots els noms de personatges, reals o imaginaris, que surten en l'auca i identifiqueu-los un per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació.

2. Documenteu-vos també sobre cada una de les obres de Miquel Martí i Pol que se citen en l'auca: Classifiqueu-les. Quan van ser publicades? De què tracten?

3. En l'Auca de Miquel Martí i Pol també s’al·ludeixen els següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris, fets històrics o conceptes (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Roda (2), Guerra Civil de 1936-1939 (4), educació franquista (5,6), la vida en una colònia tèxtil (9), Grup de Vic (19), Nova cançó (30), PSUC (31), "Reduccions" i "Llibres del Mall" (38), Premi d’Honor (44). En un màxim d'unes deu ratlles i un mínim de cinc per a cada un d'aquest temes, definiu-los i demostreu que sabeu de què va.

4. Definiu els mots o bé construïu frases sinònimes on es vegi clar que enteneu el significat dels mots, locucions o frases fetes que hem extret de l'auca: fer enrenou (1), trascolar (7), ser mentor d’algú (13), tuberculosi (15), tractar a baqueta (16), tornaveu (27), fer l’aleta (31, esclerosi (32), cadència (41)

5. Feu la vostra antologia dels 10 poemes més significatius de Miquel Martí i Pol i comenteu-los (com a mínim un cada un dels membres del grup).

6. Apreneu-vos de memòria un poema de Miquel Martí i Pol i reciteu-lo a classe.

7. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Miquel Martí i Pol on s’esmentin els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

8. Redacteu un text d’una pàgina justificant la importància de l'obra de Miquel Marí i Pol. Com us sentiu davant dels poemes?

9. Il·lustreu amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

10 . Creació: Escriviu el vostre poema individual a la manera de Martí i Pol.


Text: Joan Vilamala · Il·lustracions:  Carme Soler Vendrell ·  1999