Auca de Joanot Martorell (1405?-1465)

Cavaller empedreït i escriptor modern i ardit

Deu propostes per a treballar (en grup, si cal)

1. Feu una llista d’alguns dels noms dels personatges reals o ficticis, que surten
en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. (Són: Ausiàs Marc (7), Damiata Martorell (12), Enric IV d’Anglaterra (15), Guillem de Varoic (16), Ferran , infant de Portugal (17), Mehmet II (29), Alfons el Magnànim (30), Carles, príncep de Viana (32), Tirant lo Blanc (34),  Agnès i Ricomana (37), Diafebus i  Carmesina  (38) Cervantes (43), Vargas Llosa (45).

2. Documenteu-vos sobre l’obra Guillem de Varoic.  De què tracta? A quin gènere pertany? De quan data?


3. En l'Auca de Joanot Martorell fem referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Gandia (1), Valencia al segle XV (3), caiguda de Constantinoble (19), món de la cavalleria (5, 6),  novel·la de cavalleries versus novel·la cavalleresca (36,37,43,44) En unes deu ratlles, com a molt, per a cada un d'aquests temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: esclatar d’alegria (1), braó (2), arnés (5), maldar per alguna causa (6), ser l’astre del parnàs (7), cercar brega (8), reptar algú a tota ultrança   (13), estar fet un passarell (22), tirar-se la manta al cap (33), entrar en dansa (36), ser de carn i os (41). 

5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Joanot Martorell posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

6. Escolliu tres  fragments, de tres  escenes diferents,  d’unes 10 o 15 ratlles, de Tirant lo Blanc i feu-ne el comentari de text.

7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Joanot Martorell.

8. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

9. Documenteu-vos sobre el premi litereri “Joanot Martorell”. A qui es dóna? Quan?

10. Escriviu una lletra de batalla reptant a tota ultrança un vostre rival fictici.

Text: Joan Vilamala