Auca d'Ausiàs March (1397-1459)

Gran poeta, cavaller, de la lírica el primer.


Deu propostes per a treballar, en grups, l'auca d' Ausiàs March

 1. Feu una llista de tots els noms de personatges, que surten en l'auca i identifiqueu-los un per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Jaume March, Pere March, Alfons el Magnànim, Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer, el marquès de Santillana, Isabel Martorell, Joanot Martorell, Joana Escorna, Bernat de Fenollar, Joan Roís de Corella, Joan Moreno i Jaume Roig)
 2. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que s'hi citen, siguin o no , d' Ausiàs March. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten? etc.
 3. En l'Auca d'Ausiàs March fem referència als següents noms de topònims, col.lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen):
  Gandia (1) , Beniarjó (2), Ordre de cavalleria (5), Conquestes de Còrsega , 
  Sardenya (8) i Nàpols (11), Regne d'Aragó (12), Vernissa (14), 
  Pardines de la Safor (15), Relació moros i cristians en el s. XV (17),
  L'Albufera (19), Ciutat de València (28). Valencià: una varietat 
  dialectal de la llengua catalana. Unitat versus secessionisme 
  i Estatuts d' Autonomia. (46, 47, 48).  
  

  En unes deu ratlles per a cada un d'aquest temes, com a molt, demostreu que coneixeu de què van definint-los o bé glossant-los breument.

 4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: seguir la veta ( 3), no tenir altre camí (4), destrer (5), buscar raons (7), incordi (9), alqueria (13), fadrines (15), deixar banyut algú (16), falconer (18), posar l'anell (21), ser gent floralesca (30), embull (37) patètic i introspectiu (38), dir prou a una cosa (41), espars (44).
 5. Feu una taula cronològica de la vida i obra d'Ausiàs March, posant en paral.lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.
 6. Escolliu una pàgina o fragment de cinc poemes d'Ausiàs March i feu-ne el comentari de text.
 7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de l'obra d'Ausiàs March.
 8. Il.lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.
 9. Recolliu un mínim de 10 refranys referits a ciutats o pobles.
 10. Creació: escriviu un poema d'amor a la manera d'Ausiàs March
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Eloi S-Vizcaino · Edició: Castellnou Edicions,  1997