Auca de la Franja de Ponent

Deu propostes per a treballar (en grup, si cal)

L'auca de la Franja de Ponent

  1. En el text i les imatges de l’auca al·ludim a aquests personatges: Pere III, el Cerimoniós (3), Francesc Serés (1), Mercè Ibarz (1), Jesús Moncada ( 1). Documenteu-vos i demostreu que sabeu qui són. Entre cinc i deu ratlles per a cada un, justifiqueu la relació que tenen amb la Franja de Ponent.


  2. Les comarques que formen la Franja de Ponent són: Baixa Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya. Quines són les seves capitals de comarca? ¿Sabríeu dir a quines comarques pertanyen les viles o ciutats de: Tamarit, Calaceit; Fraga i Maquinensa, que s’esmenten en l’auca?


  3. En l'Auca de la Franja de Ponent fem referència a: l’Aneto (7), l’Aiguabarreig (8), els rius Segre i Ebre (9), els Montcada (10), el Tastavinsaure (14), la Faldeta i els pastissets de Fraga (16), la Institució Cultural (18,19,29), l’Acampallengua (22). En unes cinc ratlles, com a molt, per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.


  4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: allargassar (1), lligall (4), ixent (6), confins (13), ser un oli de veres (15), ser una festa d’etiqueta (16), valer tots els bitllets (17), ser un autor de volada (21), fer pàtria i cultura (22).


  5. Feu una taula cronològica dels 10 fets històrics més importants de la Franja de Ponent, posant en paral·lel els fets històrics generals i culturalsdel seu temps.


  6. Copieu cinc textos (o fragments) de Jesús Moncada i /o d’algun altre escriptor, que parlin de la Franja de Ponent, i comenteu-los breument.


  7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui el vostre coneixement de la Franja.


  8. Digueu 3 característiques fonètiques, 3 de morfològiques i 3 de lèxiques, que caracteritzen el parlar de la Franja (català occidental)


  9. Dibuixeu el mapa del territori que comprèn la Fanja de Ponent i situeu-hi (en un color diferent) els topònims que esmentem en l’auca.


  10. Procureu-vos una postal o imatge d’ un paisatge de la Franja de Ponent, deixeu-vos dur per la inspiració i elaboreu un text amb pretensions literàries.
Text: Ramon Cuéllar / Joan Vilamala · Il·lustracions:  Jaume Gubianas · Edició: Institució Cultural de la Franja de Ponent,  2005