Auca de Pompeu Fabra (1868-1948)

Gran filòleg, professor, nostre seny ordenador

DEU PROPOSTES PER A TREBALLAR EN GRUPS

L'AUCA DE POMPEU FABRA

1. Feu una llista de tots els noms de personatges, que surten en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Casas-Carbó, Massó, Oller, Guimerà, Maeterlinck, Dolors Mestre, Alcover, Prat de la Riba i Francesc Matheu)

2. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que esmentem en l’auca. De què tracten? De quan daten? (en total vuit) i  fegiu-hi el títol d'altres obres de Fabra.

3. En l'Auca de Pompeu Fabra fem referència directament o indirecta als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris, fets històrics o fenòmens socials (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): El barri de la Salut de Gràcia (1) , Bilingüisme diglòssic (4,5)), Normativització (7, 14), Excursionisme incipient (8,9), l'Ateneu (10) el modernisme i la revista "L'Avenç" (12), els Jocs Florals (16, 39 ),les Festes modernistes de Sitges (18), l'Escola d'Enginyers de Bilbao (19), el Primer Congrés de la Llengua (27), l'Institut d'Estudis Catalans (30), el noucentisme (35) la Universitat Autònoma (40), els fets d'Octubre (41) la Guerra Civil (43,44), Montpeller (45), la resistència antifranquista (46) i Prada de Conflent (47). En unes deu ratlles per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: ser ample d'espatlles (2), forjar una normativa (7), trifulga (13), anarquia ortogràfica (14), no tenir-ne ni cinc (18), ser el gall del galliner (28), fer una cosa a pleret (33), treure fum (37), fer-se seu algú (38) inventari (39),tenir el catre en un lloc (41), engarjolar (42), ser pal de paller (45).

5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Pompeu Fabra tot posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

6. Escolliu una pàgina o fragment de cinc textos fabrians i feu-ne el comentari de text.

7. Llegiu en un diccionari les diverses entrades de la paraula i redacteu un text en què surti aquesta paraula deu vegades en sentits diferents.

8, Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Pompeu Fabra.

9. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que trobeu més adients.

10. Comenteu aquest fragment d’una conferència de Pompeu Fabra de l’any 1935:

"Contràriament al que vostès podrien pensar de mi, he de manifestar-los que quan es tracta de l’ensenyament del llenguatge jo no sóc partidari d’una gran profundització en la gramàtica, perquè la cosa interessant és l’adquisició del llenguatge per part dels infants i per part dels grans, l’adquisició de l’ús corrent de la llengua que s’anomena literària; per això es necessita gramàtica però no "massa" gramàtica."

Text: Joan Vilamala 1998 · Il·lustracions:  Daniel Hernàndez Massegú · Edició: Òmnium Cultural,  1998