Auca de Miquel Costa i Llobera (1854-1922)

Gran poeta amb qui culmina l'alta Escola Mallorquina

Deu propostes per a treballar (en grup, si cal)

L'auca de Miquel Costa i Llobera

  1. Feu una llista d’alguns dels noms dels personatges reals o ficticis, que surten en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. Són: Rubió i Ors (8), Marian Aguiló (8), Ovidi (17),  Horaci ( 17), Maria del Mar Bonet ( 40),  Dante Alighieri (45), Prudenci (45).

  2. Documenteu-vos sobre alguna de les obres i poemes més significatius  que s'hi cementen , com ara: De l’agre de la terra (27), Horacianes (36) i Visions de Palestina (42), «La cançó de Na Ruixa-mantells (39), «Cala gentil» (41), «Pi de Formentor» (13).  De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten? 

  3. En l'Auca de Miquel Costa i Llobera fem referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Pollença (2), la Renaixença (10), els Jocs Florals (11) mestre en Gai Saber (31) lema dels Jocs: «Patria, Fides, Amor» (31), classicisme (24), Escola Mallorquina (43) , l’Ateneu Barcelonés (34).  En unes deu ratlles, com a molt, per a cada un d'aquests temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.

  4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: s’emporta la viola dels Jocs (11), catecisme (24), engiponar  (29), no tenir preu (35), tenir encís (35), treure’s el barret (40), tocar el dos (47).

  5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Miquel Costa i Llobera posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

  6. Escolliu cinc poemes de Miquel Costa i Llobera i comenteu-los analitzant a fons la forma i el contingut.

  7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Miquel Costa i Llobera.

  8. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

  9. Escolteu la magnífica versió musicada del «Pi de Formentor» i  de «La cançó de Na Ruixa-mantells» que n’ha fet Maria del Mar Bonet.

  10. Feu un poema descriptiu d’un paisatge que conegueu bé imitant l’Escola Mallorquina.

Text:Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició:Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística),2005