Auca del senyor Carner (1884-1970)

Que es publica i es difon per Manresa i tot el món

DEU PROPOSTES  PER A TREBALLAR L'AUCA DEL SENYOR CARNER:


1.  Feu una llista  de  tots  els noms  de  personatges,   reals o imaginaris,  que surten en  l'auca i identifiqueu-los un  per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació.

2.  Documenteu-vos també sobre cada  una de  les obres  de   Josep Carner que se  citen en  l'auca:  Quan van ser  editades?   De què tracten? A quin gènere pertanyen?

3.  En  l'Auca del senyor Carner també s'al·ludeixen els següents noms   de topònims,   col·lectius,   corrents  literaris   i  fets històrics  (us posem   entre parèntesis el rodolí   on apareixen):

Carrer Aribau (2), L'Aureneta (5),  noucentisme (9), caciquisme (12) normativització i normalització d'una llengua (14), Jocs Florals (15), neologismes (16), Beirut (30) San José de Costa Rica (30), la Guerra Civil Espanyola 1936-1939 (34), els catalans a l'exili (36), els premis Nobel (42),  el franquisme (44). 

En unes deu ratlles,  com a molt,  glosseu-los breument.

4.  Definiu o bé  esmenteu  un sinònim  per a cada  un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: Va muntar el primer sarau (2), de companys fa un bon esplet (6), els fulls de  versos amara (7), en vers clava mil pessics (12), fa costat (14)

5.  Feu una taula cronològica de la vida i obra de Josep Carner, dels fets històrics i dels fets culturals més  importants del seu temps.

6. Procureu-vos una antologia i escolliu  cinc poesies de cinc obres diferents de Carner  i feu-ne el comentari de text.

7.  Trieu un text en prosa de Josep Carner i comenteu-lo

8  Il·lustreu amb dibuixos  originals  o  bé  amb   fotocòpies de fotografies adequades els rodolins  de  l'auca,  si no tots,  els deu o quinze que us semblin més adients.

9. Agafeu un poema de Carner, manipuleu-lo, parodieu-lo, transformeu-lo tant com vulgueu , però salveu-ne la forma.

10.  Redacteu  un  text  (mínim  una  pàgina)   exposant la poètica de Carner i justifiqueu la importància de la seva obra.

Text: Mossèn Eugeni Riudavets (pseudònim) · Il·lustracions:  Manel Fontdevila · Edició: Revista Faig,  1984