Auca de don Enric Prat de la Riba (1870-1917)

President i advocat de la Mancomunitat

1. Prat neix a Castellterçol;
a can Padrós, que hi fa sol.
2. Fill de pare liberal,
propietari rural.
3. L'Enric és menut, neulit.
un milhomes eixerit.
4. I en l'estudi, el número 1.
Juga a bales com ningú.
5. Tot llegint «La Renaixensa»
veu que s'escriu com ell pensa:
6. En la llengua del país,
i això és tot un compromís.
7. Com el de dur barretina
a l'escola, amb disciplina.
8. A Barcelona, va en Prat
on farà el Batxillerat.
9. Mil vuit-cents vuitanta-set
comença estudis de Dret.
10. D'Unió Catalanista,
amb vint anys i curt de vista,
11. ...pel que té d'extraordinari
és elegit secretari.
12. A les Bases de Manresa
participa amb avidesa.
13. Per una constitució
que ens tracti com a nació.
14. I a l'Ateneu, també en Prat,
a l'Almirall fa costat.
15. Escriu a «La Renaixensa»
el programa que defensa.
16. I fins en el Jocs Florals
fa saber els seus ideals:
17. Vol vivificar la terra.
Aquesta és la seva guerra.
18. Per això el guiatge empunya
de «La Veu de Catalunya».
19. Un important instrument
des d'on combat de valent.
20. Funda La Lliga, un partit,
que no cau gens bé a Madrid.
21. Per «La Veu», serà l'any dos
que el duran al calabós.
22. Quan en surt se'n va a Durtol
on s'enyora i està sol.
23. Prat retorna a Barcelona
i la lluita no abandona.
24. Mil nou-cents cinc, ara en Prat
és elegit diputat.
25. Amb la Fina Dachs es casa
mes no para mai a casa.
26. Quan li cremen el «Cu-cut»
i «La Veu» no es queda mut.
27. Publica el mil nou-cents sis
un volum molt clar i precís.
28. Llavors entusiasmat
promou Solidaritat.
29. Una gran coalició
que defensi la nació.
30. Contra líders com Lerroux,
demagog i enganya rucs.
31. I així, l'any mil nou-cents set
el seu èxit és complet.
32. És elegit, per què no?
cap de la Diputació.
33. I ho serà també aviat
de la Mancomunitat.
34. Tot i que el mil nou-cents nou
per Ferrer Guàrdia no es mou.
35. Prat, de l'ordre convençut,
funda l'IEC, l'Institut.
36. Li fan costat Rubió,
en Pijoan i en Cambó.
37. Puig i Cadafalch, Carner,
i molts més que no diré.
38. I muda de cap a peus
el país amb nous museus.
39. I normes d'ortografia,
que Fabra remena i tria.
40. Biblioteques populars
i edificis escolars.
41. Amb l'Escola Industrial,
amb el Museu Social...
42. I un conjunt d'institucions
que ens aporten mil raons
43. ...per dir que en Prat, sí senyor!
És el seny ordenador.
44. D'un país que amb la seva obra
s'acomboia i es retroba.
45. L'any disset, content a mitges,
se'n va a fer repòs a Sitges.
46. I quan som al juliol
vol tornar a Castellterçol
47. Al seu niu, a can Padrós.
Des d'aquí va tocar el dos.
48. Cap al cel, al més enllà.
Quina gran lliçó ens donà!
Text: Joan Vilamala ·  2004