Auca de sant Ignasi a Manresa (1522-1523)

que commemora i recorda que, a Manresa, ciutat gran, és on comença la corda i l'empenta d'aquest sant.

1. Aquesta auca l'hem dictada
perquè tots tinguem més clar
el paper que té Manresa
en el món ignasià.
2. Sant Ignasi de Loiola
va venir de Montserrat
després d'ofrenar l'espasa
i d'enterrar el seu passat.
3. En el setge de Pamplona.
per poc no hi deixa la pell.
Aquell món no el satisfeia;
d'aquí vingué el seu rampell.
4. Volia anar a Terra Santa
com un vulgar pelegrí,
però abans, com són les coses!,
a Manresa va venir.
5. En passar prop de la Guia,
on la gent feia un aplec,
va entrar una estona a l'ermita
i després va fer un mossec.
6. Passà el Pont Vell, que aleshores
era el camí principal,
i els manresans l'acollirem
com a pobre a l’hospital.
7. L'Hospital de Santa Llúcia,
on servia els desvalguts
i rentava quan calia
les cassoles i els plats bruts.
8. Aquí un vespre, a la capella,
va tenir com un desmai,
una commoció o rapte
com no s'havia vist mai.
9. Va ser a partir d'aleshores,
després d'aquella visió,
que sant Ignasi va entendre
on el portava el Senyor.
10. L'ex-militar de Loiola
va tornar-se més manyac.
Tot Manresa el coneixia.
Li deien l'Home del sac
11. Un dels llocs més anecdòtics
on es plasmà el seu record
va ser al Pou de la gallina
quan ja feia d'anys que era mort.
12. A la Seu, anava a missa
i a demanar caritat
per poder socórrer els pobres
que tenia al seu costat.
13. També anava a Sant Domènec,
el convent dels dominics,
on els dubtes i el desànim
se'l menjaven a pessics
14. Tant va ser així que per postres
el sant va caure malalt.
Els Amigant l'acolliren
i li varen curar el mal.
15. El van cuidar unes setmanes
al seu xic hospitalet;
com també ho van fer els Canyelles
i més gent del nostre indret.
16. Com ara els escodinaires,
veïns de la Creu del Tort,
que li daven escudella
i productes del seu hort.
17. D'aquest fet encara es guarda
com un autèntic trofeu
el bol amb què el sant menjava.
A la Cova el trobareu.
18. Solia anar a Viladordis
tot passant per Santa Clara
i en ser a la Creu de la Culla
alegrava un xic la cara.
19. A la Salut, hi va viure
grans moments de reflexió
que a la llarga el portarien
a prendre una decisió.
20.  A Sant Pau, passava estones
amb un savi cistercenc,
que com ell la llum divina
percaçava famolenc.
21. Sant Ignasi es retirava
a la Cova a meditar,
per això molts avui dia
venen a veure què hi ha.
22. Hi va escriure els Exercicis
o si més no una gran part,
amb què ens proposa per viure
unes tècniques, una art.
23. Per saber entomar la vida
i descobrir-ne el sentit,
com ho fan els jesuïtes
que fins avui l'han seguit.
24. Sortosament, a Manresa,
un bon dia al Pou de Llum
va entendre el que Déu volia.
Se n'anà i seguí el nou rumb.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició: Fundació Cova sant Ignasi Manresa,  2015