Auca de Llorenç Villalonga (1893-1980)

Novel·lista, psiquiatre, i autor també de teatre

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2008