Auca de Llorenç Villalonga (1893-1980)

Novel·lista, psiquiatre, i autor també de teatre

Text:Joan Vilamala · Il·lustracions:AA.DD. ·2008