Auca de Josep Ruaix i Vinyet

Bon gramàtic, escriptor, de Calders senyor rector

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Toni Donada · Edició: Ruta Pompeu Fabra, GEO, Ajuntaments de Calders i de Moià,  2017