Auca de la mestra Anna Quintana

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició: Particular,  2021