Auca de Ramon Llull (1232-1316)

Mallorquí universal i filòsof genial

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions:  Jaume Gubianas · Edició: Ajuntament de Manacor,  2003