Auca de Ramon Llull (1232-1316)

Mallorquí universal i filòsof genial

Text:Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició:Ajuntament de Manacor,2003