Auca de Miquel Llor (1894-1066)

Un esplèndid narrador, novel·lista i traductor

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AA.DD. ·  2017