Auca de l'Impost de Successions

Text:Àngel Serrano, amb l'assessorament de Joan Vilamala · Il·lustracions:Pere Velasco ·2009