Auca de l'Impost de Successions

Text: Àngel Serrano, amb l'assessorament de Joan Vilamala · Il·lustracions: Pere Velasco ·  2009