Auca del senyor Esteve

Vida clara i verdadera d'un botiguer de Ribera

Text: Gabriel Alomar · Il·lustracions: Ramon Casas · Edició: Edicions 62. Any Rusiñol,  1907 (1917)