Auca de Salvador Espriu (1913-1985)

Poeta, prosista, crític i dramaturg quasi mític

Text: Joan Vilamala ·  2004