Auca de Pere Casàldàliga (1929)

Català, valent, poeta, cristià, bisbe, profeta

Text: Joan Vilamala ·  2008