Auca de Vicent Andrés Estellés (1924-1993)

Hereu de Corella i March, de posat digne i amarg

Text: Joan Vilamala ·  2008