Auca del naixement de l'Aina

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions:  Jaume Gubianas · Edició: Particular,  2020