Auca del Porró

1. El vidrier medieval
va inventar aquest bell barral.
2. Que hom anomena porró,
i a vegades marranxó.
3. Té broc, ampolla i galet,
i és lleuger i elegantet.
4. Com una bóta de vi
es buida fent rajoli.
5. Si el vidre no té color,
hi traspassa la claror.
6. Porró de vidre bufat,
fet amb molta habilitat.
7. L'estri té categoria,
tant en mas com rectoria.
8. Beu el català a galet
alçant el colze, ben dret.
9. Així bevent estalvia,
car el porró no fa via.
10. Traguejar amb un bon porró
fa trobar el vi molt millor.
11. El moscatell a galet,
però el cremat amb un gotet.
12. Encara que beguis llarg,
mai no acabes embriac.
13. És un art el xerricar
i el tallar sense la mà.
14. Qui el porró no sap alçar,
no sol ser bon català.
15. Amb l'esquerra o bé amb la destra,
del galet hi ha qui és mestre.
16. Per veure a Can Cigaló,
hi ha porrons de petricó.
17. Si ets minyona o bé vailet
beu, però fes-ho poquet.
18. Abrera té un porró gros,
que és el campió, de tros.
19. Fins recobres la il·lusió
i el món sembla més rodó.
20. El porró és la llumenera,
que s'alça com la bandera.
21. Al govern i al marranxó
ves-hi sense compassió.
22. Si guaitem al cel, ben alt,
fa el plaer més eternal.
23. No beguis mai d'amagat,
beu franc i bocabadat.
24. Xerrica com rossinyol
fins al darrer traguinyol.
Text: Ramon Cuéllar/ Joan Vilamala ·  2004