Auca de la Llum de Manresa

1.  Diu que estaven, en l'antic,
nyic-i-nyac Manresa i Vic.
2.  La Història (des del pupitre)
veu com breguen per la mitra.
3.  Manresans, a Vic un dia
són tractats sens cortesia.
4. Na Guillema de Montcada
també hi fica cullerada.
5. El fet de la Llum suscita
disputa oral i escrita.
6. Escoltem sens discutir
la contalla del padrí.
7. Ja fa temps que es desespera
el poble, per la sequera.
8. Uns emigren de Manresa
per fugir de la pobresa.
9. I d'altres, en romeria,
cap a Montserrat fan via.
10. Imploren millor fortuna
als peus de la Verge Bruna.
11. Cerquen aigua a Joncadella
per al camp que s'aclivella.
12. I traient sant Salvador,
demanen aigua al Senyor.
13. Puix l'aigua no ve del cel,
hi ha consell a Sant Miquel.
14. El projecte d'una sèquia
no fou pas cap entelèquia!
15. Quan el bisbe sap l'intent,
l'elogia encontinent.
16. Acull la sol·licitud
el rei, que sent gratitud,
17. ...car Manresa amb heroisme,
lluita contra la morisma.
18. Comencen a Balsareny
les obres sobre el terreny.
19. Si perjudiquen algú,
l'indemnitzen de segur.
20. El prelat l'obra visita;
beneeix i felicita
21. Prohibeix, però, aviat
creuar terres del bisbat.
22. Als manresans és negada
la vènia manta vegada.
23. I cometen la imprudència
de passar sense llicència.
24. El senyor bisbe Sacosta
els fulmina amb la resposta.
25. D'antuvi, als consellers,
l'excominió, i després,
26. ...a la ciutat que ha bastit
tres grans temples, l'entredit.
27. La Seu, alçaren, primer,
damunt el puig Cardener.
28. Sant Domènenc, extramurs
(serà el centre en temps futurs),
29. ...i el Carme, en el punt més alt
anomenat Mercadal.
30. El capítol de la Seu
les severes ordres creu,
31. ...però el pares carmelites
no les troben ben escrites.
32. El culte a porta tancada
és font de gràcia, estroncada.
33. Com que la fe no han perdut,
van a missa a la Salut.
34. Sense retractació,
en morir, no hi ha perdó.
35. No s'arronsen del procés
i encara treballen més!
36. Al mercat un home impiu
es riu del greu correctiu.
37. Hom incita als comarcans
a molestar els manresans
38. Enderroquen cada nit
el que troben enllestit.
39. Això mou gran desgavell
i s'arriben al clatell.
40. Com les obres s'han parat
hi ha avalots a la ciutat.
41. I sembla finar l'empresa
de portar aigua a Manresa
42. El consell treva no dóna:
somou Vic i Barcelona.
43. Informen de bona fe
el papa Climent VI.
44. Ai!, Manresa es desespera
entre el bisbe i el rei Pere.
45. Per fi, Déu posa la mà
en aquell plet manresà.
46. El vint-i-u de febrer,
quan esclata l'ametller,
47. ...ve de Montserrat la Llum
de Manresa a girar el rumb.
48. Penetra al Carme a les nou,
i tota la gent commou.
49. Un globus fulgent la nau
travessa fins a la clau.
50. Sense minvar gens ni mica,
es triparteix i unifica.
51. Signe palès i oportú
de Déu és, que és Tri i és U.
52. Les campanes mentrestant
estan soles voltejant,
53. ...fins que el globus agrandat
marxa cap a Montserrat.
54. Aquell prodigi del cel
dissipa dels cors el gel.
55. El prior vol testimonis,
i en surten tres-cents d'idonis,
56. ...que fan fe davant notari
del fet extraordinari.
57. Galceran Sacosta es troba
a Sant Ponç quan rep la nova.
58. L'excomunió, contrit,
vol revocar, i l'entredit.
59. Poc abans d'heure l'acord,
el colpeix de mort, la Mort.
60. Quan el capítol es mou
per elegir bisbe nou,
61. ...apareix de trascantó,
nomenat des d'Avinyó,
62. ...Ricomà, posat a punt
per al seti del difunt
63. El bàcul, però, fa dur
a l'abat de Besalú.
64. En nom del consell, Saera
tracta amb l'abat sense espera.
65. Concorden la pau a Vic,
i s'acaba aquell fatic.
66. La concòrdia sanciona
Pere III a Girona.
67. Beneeix el Papa el pacte
i els commina a complir el tracte.
68. «Això s'acaba, mireu:
can Font i, allà baix la Seu!»
69. Per fi l'aigua arriba! Són
mil litres, mil, per segon!
70. Amb aquell doll de riquesa
creix i prospera Manresa.
71. El secà ja és regadiu.
Quanta terra de cultiu!
72. La sèquia fa anar molins,
telers, serradores, tints...
73. Dreçaran un monument
als pares de l'obra ingent.
74. «És d'en Clara; destapada,
li direm... la Banplada.»
75. El sant temple, testimoni
de la Llum, desfà el dimoni.
76. Un de pedra, com abans,
n'han alçat els manresans.
77. Cada any, el nunci proclama
per tot Manresa el programa.
78. Per la festa de la Llum
mai no falten trons ni fum.
79. Enlloc no hi ha ametlles com
les que ací menja tothom.
80. Els personatges més alts
ballen al so dels timbals.
81. Hi ha sardanes a la plaça,
tant si fa sol com si glaça.
82. Sermó, ofici i processó;
vestit negre i un brandó.
83. I «Aquella Llum resplendent...»
posa el punt final. Amén.
84. Edició
Regió 7
Text: Ramon Albareda · Il·lustracions: Joan Vilanova · Edició: Unió de botiguers i comerciants de Manresa,  (1959) 2003