Auca de Josep Anselm Clavé (1824-1874)

Músic, poeta i polític popular, per no dir mític

1. De família menestral,
en un vell i antic casal,
va néixer, fill d'un fuster,
en Josep Anselm Clavé.
2. Sa mare, que es deia Agnès
sabia parlar francès.
I tocava el clavecí.
Curiós, oi?: Clavé, sí!
3. Encara que és curt de vista,
de petit ja és un artista,
que fa gresca i fa xivarri
amb els seus companys del barri.
4. Treballa un temps de torner
i coneix bé el món obrer,
que veu mesell i sotmès,
cosa que no li fa el pes.
5. El pretén fer canviar
amb la guitarra a la mà.
Escriu versos abrandats,
dels seus amors dissortats
6. ...i escampa belles cançons
per tavernes i racons.
Amb eufòria, amb fe i amb ànsia
participa en la Jamància.
7. Com tots crida «Pa i treball,
i la Ciutadella, avall!»
Després ve la repressió
i el tanquen a la presó.
8. Mes l'Anselm no s'hi encaparra
i es desfoga amb la guitarra.
Quan en surti amb llibertat,
ja «L'Aurora» haurà fundat,
9. ...una excel·lent orquestrina
amb què Clavé es treu l'espina.
La seva consigna és:
«Amor, virtut i progrés»
10. L'any cinquanta sense un ral
fa una societat coral,
que d'Espanya és la primera;
i hi canta la classe obrera!
11. «La Fraternidad» es diu,
i així va fent la viu-viu,
fins que pren nom d'uns jardins
on van els barcelonins.
12. Ara, «Euterpe» s'anomena
i ja canta tota mena
de melòdiques cançons:
jotes, valsos, rigodons...
13. ...i comença a interpretar
fins i tot en català!
Som en temps de Renaixença
i tot just això comença.
14. Aviat té filials
a molts centres comarcals.
I així els "coros" d'en Clavé
creixen com un carbasser.
15. Als «Camps Elisis», amb pins,
hi fa concerts vespertins,
uns esplèndids festivals
i concursos musicals.
16. La gent no es cansa d'anar-hi
i en Clavé ja és empresari,
.a més de compositor,
bon poeta i director.
17. Decidit propagandista
funda més d'una revista.
Varen ser amics d'en Clavé:
l'Almirall, en Pi, en Soler...
18. I molts més, tots gent d'esquerra,
que a la dreta daven guerra.
Mil vuit-cents seixanta-set,
a Madrid se'n va de pet
19. ...i l'encauen a un penal,
per polític federal.
Mes quan es gira la truita
en Clavé segueix la lluita
20. ...pel progrés i la igualtat
i el nomenen diputat.
Des de la Diputació
per poc temps, però amb passió,
21. ... exerceix de president
i està al servei de la gent.
Serà a més governador
de Ciutat de Castelló.
22.  Fins que el general Pavia
a passeig tothom envia.
Davant de tants desenganys
torna a casa amb ben pocs guanys.
23. Mil vuit-cents setanta-quatre:
Amb la mort s'hagué de batre
al vell carrer d'en Xuclà,
i sense ell ens vam quedar.
24. Però ens resta la seva obra
que la canta el ric i el pobre.
La canta el pobre i el ric,
i això sí que fa bonic!
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Àngel Garcia · Edició: Federació de Cors de Clavé,  2007