Auca d'«Els Altres Catalans» de Paco Candel

1. És ELS ALTRES CATALANS
una obra d'ara i d'abans,
que d'aquest racó de món,
descriu les coses com són.
2. Amb estudi i reflexió,
s'hi promou la integració
dels ciutadans nouvinguts,
sense traves, sense embuts.
3. Val a dir que el seu autor,
modest i treballador,
l'escrigué sense recel.
Es deia Paco Candel
4.  Fill d'una família humil,
que menjava poc pernil,
nasqué al Racó d'Ademús,
en temps difícils i durs.
5. Vingué a la Ciutat Comtal
quan era encara un xaval
i aquí va temptar la sort,
a la Zona Franca, al Port.
6. Amb la guerra, l'anarquisme
passà a ser el seu catecisme,
però en entrar el nacionals
van canviar els ideals.
7. Amb el pare sagristà
va poder fer d'escolà;
així feia algun calé,
car pintor volia ser.
8. Féu de mecànic, comptable...
mai tingué una feina estable.
Féu la mili, un més o dos,
i caigué tuberculós.
9. Un bon un dia, decidit,
divulgà el que havia escrit.
Concursà al Premi Nadal
però no li van fer cabal.
10. Amb la Maruja o Maria
va casar-se amb alegria,
i un bon dia el gran Manchón
va i l'ajuda a obrir-se món.
11. Com si pintés un retrat,
Candel diu el que ha passat,
d'una forma novel·lada,
perquè tingui més volada.
12. Moltes de les seves obres
retraten el món del pobres,
com la seva obra cabdal,
fruit del món suburbial.
13. Per tot arreu féu xerrades,
i de franc moltes vegades,
per fer obrir els ulls a la gent,
que deien a tot amén.
14. Com que era un home rebel,
amb el PSUC lligà en Candel
i lluità contra el franquisme,
fins i tot amb heroisme.
15. Tant que l'any setanta-set,
en Cirici, ell i en Benet,
van ser escollits senadors
per l'Entesa. Tres senyors!
16. A L'Hospitalet, uns anys
va abocar-hi els seus afanys,
i al Museu de la Ciutat
es va lliurar de bon grat.
17. Fou regidor de Cultura
i d'Esports, que és cosa dura.
A Candel, home de barri,
mai no l'espantà el xivarri.
18. El que no li feia gràcia
era, però, la burocràcia.
Diguem-ho amb sinceritat:
va acabar-ne mig cremat.
19. En el fer de cada dia,
transmetia bonhomia
als més joves i als més grans
de la Marina de Sants.
20. Per això el vuitanta-tres,
com que era un home de pes,
rebé la creu de Sant Jordi;
permeteu-me que ho recordi.
21. El 2003, de bon grat,
novament fou guardonat,
i va ser l'any 2007
que se'n va anar al cel de pet.
22. Diguem-ho clar i català:
Candel es feia estimar.
Fou la veu dels sense veu.
dels d'aquí i de tota arreu.
23. Rellegim doncs la seva obra
que avui nou valor recobra,
ja que ELS ALTRES CATALANS
és un dels llibre més grans.
24. Que tot i ser escrit ahir
és com un far, un camí
per a la catalanitat,
i aquesta auca s'ha acabat.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Pilarín · Edició: Fundació Paco Candel,  2014