Auca de la Revolta del Burots d'Artés

1.Aquesta auca fa memòria
del moment que vam dir prou
a la dignitat perduda
per poder-nos guanyar el sou.
2. Des de principis de segle
sense els de can Berenguer,
l'empresa del ram del tèxtil,
no teníem res a fer.
3.Llavors era el caciquisme
el sistema habitual
amb què una minoria
controlava el personal.
4.La compra del vot del poble,
suborns i intimidacions
era el pa de cada dia
quan hi havia eleccions.
5.I així mentre els rics vivien
satisfets, a cor què vols,
els més pobres no menjaven
ni cansalada ni cols.
6.Per tenir content el poble
prou hi havia subvencions
de sulfat per a la vinya
i altres falses solucions.
7.Fruit d'aquest paternalisme
que controlava una elit,
en va ser un flamant Casino
que al mal temps no ha resistit.
8.D'aquells anys tenim escoles,
l'actual Ajuntament
i una grandiosa església,
que no va agradar a la gent.
9.Segons ens diuen les cròniques,
els artesencs més rebels
no canviaven de temple,
al de dalt eren fidels.
10.Aleshores per resposta
amb el vistiplau de Vic
van voler que anés a terra
aquell edifici antic.
11.I més encara, per postres,
el local de l'Orfeó
Artesenc va clausurar-se
per ser un cau de sedició.
12.D'altra part la ineficàcia
de l'equip municipal
per portar l'aigua a la vila
va ser un error garrafal.
13.Com que no hi havia un duro
per poder pagar-ne el cost
l'Ajuntament, tot manaire,
va voler posar un impost.
14.Un impost que gravaria
el comerç que es feia a Artés.
i que els burots cobrarien
per més que algú s'hi negués.
15.Per això llavors el poble:
pagesos i botiguers,
menestrals i obrers del tèxtil
varen estripar els papers.
16.Vora de la Gavarresa,
de nit es van reunir
i varen alçar la cresta
contra aquell impost mesquí.
17.I així el 1917,
el dia 2 de gener,
es varen tancar els comerços
i una gran vaga es va fer.
18.«No hi ha dret!» la gent clamava.
«Fora de l'Ajuntament
els burots i qui els imposa;
que vagin a tomar vent!»
19. Mentre, cames ajudeu-me,
fugien dos carallots
cap a Calders quan cremaven
les casetes dels burots.
20.Vam fer dimitir l'alcalde
i l'equip municipal,
l'Orfeó va refundar-se
i vam fer vida normal.
21.No va ser fins al setembre
que la fàbrica va obrir.
després que amb vots i promeses
es calmés aquell motí.
22.A partir de la revolta,
amb permís, es fundà a Artés
l'Associació Obrera
que defensava els obrers
23.I trencava el monopoli
tèxtil de can Berenguer
fent una cooperativa
que a la llarga es va desfer.
24.D'això ja fa una centúria.
Per això ho hem recordat,
ja que a qui no sap història
hom li pren la identitat.
Text:Joan Vilamala · Il·lustracions:Marta Bitriu · Edició:Ajuntament Artés,2018