Auca de Joan Brossa (1919-1989)

Prestidigitador d'art i poeta, un cas a part

1. Al barri de Sant Gervasi,
quan encara era un oasi
2. Joan Brossa l'any dinou,
eixerit, sortí de l'ou.
3.  Son pare feia gravats
i sa mare bons cuinats.
4. De família menestral
va escola municipal
5. i poc temps als Josepets,
amb sotanes i pitets,
6. on aprèn, diu el poeta,
la cultura d'opereta.
7. Sempre més farà la seva
llaurant amb la mà a l'esteva,
8. com escau a un gran artista
atrevit i avantguardista.
9. Amb en Mario, el seu cosí,
fa jocs de mans a desdir.
10. I es deleixen com ningú
quan actua en Fu-Manchú.
11. Durant la guerra civil
el fereix un projectil
12. que li farà malbé un ull,
però surt viu d'aquell escull.
13. Per tenir la carta blanca
fa la mili a Salamanca,
14. on es desdobla en mag Wu,
amb el permís oportú.
15. Hi coneix un gravador
en Tormo, amic de Miró.
16. I més tard Manel Viusà,
Foix que el fa treballar.
17. Fer sonets li recomana,
quinze o vint cada setmana.
18. A «La bola i l'escarbat»
en trobaràs un grapat.
19. I en el «Fogall de sonets»,
més poemes que bolets.
20. Mil nou-cents quaranta-quatre
Brossa es posa a fer teatre.
21. amb una obra que té encert;
s’anomena «El cop desert».
22. I tantes més en farà...
No les penso anomenar.
23. Es fa amic de Joan Pons,
que és un del pintors més bons.
24. I amb Tormo i Arnau Puig
posen ordre al seu enuig
25. quan marquen un primer gol
fent una revista: «Algol»
26. Coneix Tàpies i Cuixart,
experimentadors d'art.
27. I amb Joan-Josep Tharrats
s'aventuren tots plegats
28. a publicar «Dau al set»
una revista pamflet,
29. avantguardista, atrevida,
rupturista fora mida.
30. Brossa va i publica aquí:
«Romanços del dragolí»
31. A finals dels anys quaranta
Cabral de Melo el decanta
32. a descriure amb compromís
la realitat del país.
33. Llavors sí que la fa grossa:
treu «Em va fer Joan Brossa»,
34. Amb «Tràngol» i «Malviatge»
Brossa augmenta el seu bagatge
35. I publica a gavadals
bons poemes visuals.
36. «Catalunya i selva» escriu,
un poemari ben viu,
37. on té un cant a la bandera,
un poema de primera.
38. Joan Brossa és imparable
i com pocs insubornable.
39. Mil nou-cents cinquanta-sis
s'instal·la un temps a París,
40. on més tard amb en Miró
faran una exposició.
41. Amb en Tàpies s'embarca
i treuen «El pa a la barca».
42. I també fa l'animal
en l'escena teatral.
43. Els setanta Brossa arrasa
quan treu «Poesia rasa».
44. «Viatge per la sextina»
és de veres cosa fina.
45. Innovador i compromès
fa escultura com si res.
46. Brossa és sempre creatiu
perquè per l'art es desviu.
47. I diguem-ho ara al final:
va ser un geni universal
48. fins que morí d'un descuit
en caure el noranta-vuit.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: AADD ·  2019