Auca de Josep Pla (1897-1981)

Escriptor i periodista, del seu temps un gran cronista

Deu propostes per treballar l'auca de Josep Pla

  1. Feu una llista de tots els noms de personatges, que surten en l'auca i identifiqueu-los un per un escrivint-ne una breu fitxa de presentació. (En total 9)

  2. Documenteu-vos també sobre cada una de les obres de Josep Pla que se citen en l'auca: Quan van ser editades? De què tracten? A quin gènere pertanyen? (11obres: Girona, Coses vistes, Relacions, Cartes de lluny, Cambó, Madrid, Viatge a Catalunya, Pa i raïm, El carrer estret, Homenots, i El quadern gris).

  3. En l'Auca de Josep Pla fem referència als següents noms de topònims, col.lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Palfrugell (2), la lleona de Girona (5), l'Ateneu (6), el noucentisme (9), el classicisme (9) la Mancomunitat (15), Diaris com "La publicitat", "El Sol", "La Veu de Catalunya" (17), "El Día" (18), "L'Opinió", "La Nau" (24), la Dictadura de Primo de Ribera (19), la Lliga Regionalista (26), la Segona República (27), la Guerra Civil (31), Franquisme i la repressió del català com a llengua de cultura (32-33), L'editorial Selecta (36), Els premis d'Honor (43), L'editorial Destino (44), Sant Jordi, dia del llibre (47) En unes deu ratlles per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van definint-los o bé glossant-los breument.

  4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots, locucions i frases fetes que hem extret de l'auca: guirigall (1), combatre l'oci (6), guanyar-se el pa i la sal (13), vent en popa! (22), quin sarau! (23), ser un senyor (24), fer figa (25), empunyar la ploma (28), fer la viu-viu (31), a manta (36), fer l'esplet (37), dots (38), còctel litarari (40), dèries (42), curar els mals a algú (42) perdre el fil (47), tocar el dos (48)

  5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Josep Pla, posant en paral.lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

  6. Escolliu una pàgina o fragment de tres obres diferents de Josep Pla, fotocopieu-la i feu-ne el comentari de text.

  7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de l'obra de Josep Pla.

  8. Il.lustreu amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

  9. Escriviu deu frases que tinguin Josep Pla com a SN subjecte i en el SV intenteu resumir allò que creieu més significatiu d'ell i de la seva obra. Ex: Josep Pla va ser un gran viatger.

  10. Creació: feu la descripció d'un personatge o d'un ambient imitant l'estil de Pla. (200 mots).


Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Arnau Torredeflot,1r. Batx. Pius Font i Quer. MANRESA · Edició: Pius Font i Quer , 1997