La paret de les auques
Inici
Text Versió imprimible del text Text en format PDF


Auca de don Enric Prat de la Riba (1870-1917)

President i advocat de la Mancomunitat

  1. Prat neix a Castellterçol;
a can Padrós, que hi fa sol.
25. Amb la Fina Dachs es casa
mes no para mai a casa.
 
 
  2. Fill de pare liberal,
propietari rural.
26. Quan li cremen el «Cu-cut»
i «La Veu» no es queda mut.
 
 
  3. L'Enric és menut, neulit.
un milhomes eixerit.
27. Publica el mil nou-cents sis
un volum molt clar i precís.
 
 
  4. I en l'estudi, el número 1.
Juga a bales com ningú.
28. I promou entusiasmat
er la Solidaritat.
 
 
  5. Tot llegint «La Renaixensa»
veu que s'escriu com ell pensa:
29. Una gran coalició
que defensi la nació.
 
 
  6. En la llengua del país,
i això és tot un compromís.
30. Contra líders com Lerroux,
demagog i enganya rucs.
 
 
  7. Com el de dur barretina
a l'escola, amb disciplina.
31. I així, l'any mil nou-cents set
el seu èxit és complet.
 
 
  8. A Barcelona, va en Prat
a estudiar batxillerat.
32. És elegit, per què no?
cap de la Diputació.
 
 
  9. Mil vuit-cents vuitanta-set
comença estudis de Dret.
33. I ho serà també aviat
de la Mancomunitat.
 
 
  10. D'Unió Catalanista,
amb vint anys i curt de vista,
34. Tot i que el mil nou-cents nou
per Ferrer i Guàrdia no es mou.
 
 
  11. ...pel que té d'extraordinari
és elegit secretari.
35. Prat, de l'ordre convençut,
funda l'IEC, l'Institut.
 
 
  12. A les Bases de Manresa
participa amb avidesa.
36. Li fan costat en Rubió,
en Pijoan i en Cambó.
 
 
  13. Per una constitució
que ens tracti com a nació.
37. Puig i Cadafalch, Carner,
i molts més que no diré.
 
 
  14. I a l'Ateneu, també en Prat,
a l'Almirall fa costat.
38. I muda de cap a peus
el país amb nous museus.
 
 
  15. Escriu a «La Renaixensa»
el programa que defensa.
39. I normes d'ortografia,
que Fabra remena i tria.
 
 
  16. I fins en el Jocs Florals
fa saber els seus ideals:
40. Biblioteques populars
i edificis escolars.
 
 
  17. Vol vivificar la terra.
Aquesta és la seva guerra.
41. Amb l'Escola Industrial,
amb el Museu Social...
 
 
  18. Per això el guiatge empunya
de «La Veu de Catalunya».
42. I un conjunt d'institucions
que ens aporten mil raons
 
 
  19. Un important instrument
des d'on combat de valent.
43. ...per dir que en Prat, sí senyor!
És el seny ordenador.
 
 
  20. Funda La Lliga, un partit,
que no cau gens bé a Madrid.
44. D'un país que amb la seva obra
s'acomboia i es retroba.
 
 
  21. Per «La Veu», serà l'any dos
que el duran al calabós.
45. L'any disset, content a mitges,
se'n va a fer repòs a Sitges.
 
 
  22. Quan en surt se'n va a Durtol
on s'enyora i està sol.
46. I quan som al juliol
vol tornar a Castellterçol
 
 
  23. Prat retorna a Barcelona
i la lluita no abandona.
47. Al seu niu, a can Padrós.
Des d'aquí va tocar el dos.
 
 
  24. Mil nou-cents cinc, ara en Prat
és elegit diputat.
48. Cap al cel, al més enllà.
Quina gran lliçó ens donà!
 
 

Joan Vilamala, 2004

La paret de les auques  http://www.auques.cat