Auca de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta

1. La vila de Vilatorta
un costum antic reporta.
2. Cada any, des de fa centúries,
s'omple l'aire de cantúries
3. quan entren pels finestrals
els esclats primaverals:
4. el dia de Pasqua Florida
floreix la veu adormida.
5. El retaule del Roser
aquest dia és un verger.
6. Quina empemta que calia
per fundar la Confraria!
7. Perquè no fos contradita
una butlla fou escrita.
8. Tant si sou molts com no gaires,
benvinguts caramellaires!
9. A les places I als carrers
no s'hi val ser baladrers.
10. Els confrares del Roser
sempre volen cantar bé.
11. Tant si plou com si fa sol,
de cançons un bon estol.
12. Comença el capteniment
al redós del monument.
13. La bandera va al davant
i després el grup cantant.
14. Llargs i prims i prou rodons,
senyoregen els bordons
15. amb un pom ben tornejat
i pintat color daurat.
16. Els bordons porten fixades
les estrofes abreujades.
17. Capes negres i elegants
són l'orgull dels seus portants.
18. El barret negre, copalta,
si no salta poc se'n falta.
19. Són els goigs i la tornada
el plat fort de la diada
20. Els goigs que es canten aquí
tenen un caire més fi.
21. Sense músics no hi hauria
tanta joia i alegria.
22. Amb els instruments de vent
s'acontenta molta gent.
23. Els de corda sedueixen
les oïdes que glateixen.
24. Nens i nenes ben mudats
es col·loquen als costats.
25. Algú a tossir s'entesta
pel que resta de la festa.
26. Hi ha molta expectació
quan s'estrena la cançó.
27. És tingut com una prova
presentar la cançó nova.
28. Són de tothom conegudes
les parades amb begudes.
29. Els porrons han provocat
alegria i germandat.
30. S'han regat amb gran deler
les cinc roses del roser.
31. Quan s'embussa la trompeta,
a la font! , a fer-la neta!
32. El contrabaix de rigor
és portat amb carretó.
33. Ha bramat com un diable
un burro dins d'un estable.
34. Cistelles de colors vius
recullen els donatius.
35. Cent corrandes va concebre
aquell Nan de ca la Llebre.
36. N'Anna Xica, pabordessa,
molta feina i molta endreça.
37. Ramon Victori va ser
un gran músic pioner.
38. A can Suñé fou pensada
una cançó molt nostrada.
39. Manuel feu les tonades
i el fill Josep les rimades.
40. Manuel Balasch Suñé
belles obres compongué.
41. Manuel Rodríguez: heus
un músic de cap a peus.
42. L'Ernest de can Cuca fou
qui va treure els “goigs” del pou.
43. El bisbe de Vic, Pasqual,
prohibí l'esplai coral.
44. Deia que amb les caramelles
pequen donzells i donzelles.
45. Amb barretines, un bàndol,
provocà, fa temps, escàndol.
46. Es fa l'últim compliment
davant de l'Ajuntament.
47. Alegria general:
som valor nacional.
48. Celebrem amb grans afanys
quatre-cents vint-i-cinc anys.
Text: Anton Carrera · Il·lustracions: Desulé · Edició: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta , 2015