Auca de sant Galderic

1. Al llindar del Rosselló,
no molt lluny de Carcassona,
hi vivia un llaurador,
una senzilla persona.
2. Tingué amb la dona dos fills
i ajudat per jornalers,
ja al matí, amb el cant dels grills
cultivaven els terrers.
3. Un dels xicots, Galderic,
jove de bé i molt devot
era despert, bon amic,
i llaurava el seu casot.
4. Donava gràcies a Déu
mentre el sedàs garbellava,
i si veia caure neu
els ulls al cel aixecava.
5. Estimava els animals
i respectava a tothom,
de Déu rebia senyals
que escampava en el seu nom.
6. De genolls, amb l'oració,
es regaven sols els blats
i sense fer cap sermó
tots quedaven fascinats.
7. Quan venia la sequera
i els camps eren erms i eixuts,
ell sabia la manera
de fer creure els descreguts.
8. Home de fe, religiós,
creient i treballador,
tot místic i pietós,
d'una flor en fa un brollador.
9. Amb una alenada, el vi
(que bevien els que reien)
en núvol va convertir
davant d'aquells que no creien.
10. I els moros que conjuraven
en terres del Pirineu,
d'en Galderic s´espantaven
en fer amb l'arada una creu.
11. Un dia, que el sant resava
i el riu hagué de creuar,
Déu no li posà cap trava
i en Galderic no es mullà.
12. Fou d'una vida exemplar,
home feiner i generós;
sempre als pobres ajudà
servent de Déu profitós.
13. Era tanta la virtut
d'aquest pagès pirenaic
que llegenda ha esdevingut
pel seu fer palès i arcaic.
14. Després de la seva mort
Galderic fa meravelles
arreu s'escampa tal sort
i al seu nom s´alcen capelles.
15. De la vila de Tolosa,
sent bisbe Raimon II,
a Narbona ja se'l glosa
i el fan sant. Mira per on!
16. Els pagesos catalans,
que el trien com a patró,
li fan festes rellevants
mentre creix nostra nació.
17. Les seves santes despulles
van de la muntanya al mar,
i s'escampen com les fulles;
tothom les vol venerar.
18. Un mal dia amb mala bava
l'abolí un rei castellà
i sant Galderic plorava
perquè el varen deposar.
19. Sant Isidre llaurador,
madrileny, pagès d'Espanya,
ens va imposar l´invasor,
però aquí ningú ens enganya!
20. Pagesos de Catalunya,
que reclami això que dic,
tothom qui la falç empunya.
Que ens tornin Sant Galderic!
Text: Mariola Company. Assessorament:Joan Vilamala · Il·lustracions: Mariola Company · 2008