La paret de les auques

Auca de la mestra Anna Quintana

Auca de Sant Vicent Ferrer (1350-1419)

Auca del naixement de la Núria

Auca de Jordi Corrons i Boix

Auca d'en Cala (1951-1911)

Auca de Bernat Metge (1343?-1413)

Auca de Joan Perucho (1920-2003)

Auca d'Eugeni d'Ors (1882-1954)

Auca de Rafael d'Amat i Cortada, baró de Maldà (1746-1819)

Auca de Josep M. Gasol i Almendros (1924-2018)

Auca dels escultors Pujol (1668-1876)

Auca de Josep Tomàs Cabot