Auca de Joaquim Ruyra (1858-1939)

Un narrador dels millors del seu segle, sí senyors!

Deu propostes per a treballar (en grup)

L'auca d'en Ruyra

1. Feu una llista de tots els noms de personatges reals o ficticis, que surten en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. (Són: Ramon Turró (9), Teresa de Llinàs (14), Josep Carner (16), Jacint Verdaguer (16), Pompeu Fabra (29), Josep Roig i Raventós (33), Joan Enric Junceda (34),

2. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que s'hi citen. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten? etc. (En total una desena)

3. En l'Auca d'en Ruyra fem referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Comarca de la Selva (2), Girona (3), Blanes (5), Malgrat de Mar (8), la tercera guerra carlina (8), la Lliga Regionalista (15), Modernisme i Simbolisme (18), ermita del Vilar (24), revista «Joventut» (26), Primer Congrés de la Llengua Catalana (28), Canàries (30), revista «Recull» (32), Institut d’Estudis Catalans (36), franciscanisme (41), barri de Gràcia de Barcelona (46), arribada a Barcelona de les forces d’ocupació franquiesta, al final de la guerra (46).

En unes deu ratlles, com a molt, per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: diligent (1), hisendat (2), ser molt viu (5), casa pairal (6), tocar el dos (7), treure pit (11), fer com un gat escaldat (12), deixar-se de filigranes (13), acordar l’enllaç (14), fer-la petar amb algú (16), ser el pa de cada dia (17), agafar nom (27), fer costat a algú (29),mirar de reüll (32), galdós (33), llampant (36), com hi ha món (38), recoble (45), perdre el fil (47).

5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Joaquim Ruyra, posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

6. Escolliu una pàgina o un fragment de cinc obres de Ruyra i feu-ne el comentari de text.

7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Joaquim Ruyra.

8. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

9. Dibuixeu una escena inspirada en una de les narracions de Ruyra que més us hagin agradat.

10. Trieu un exemple que justifiqui aquesta afirmació de Josep Pla i comenteu-la breument: «Ningú no ha superat Ruyra, en el nostre país, descrivint el mar. En l’adjectivació de la superfície i del fons del mar fou un artista prodigiós, inimitable. En la captació dels petits, misteriosos sorolls que al capvespre i en les nits plàcides exhalen els boscos no tingué rival (OC 9,55).»

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició: Centre d'Estudis Salvetans i Ajuntament de Blanes , 2003