Auca de Joaquim Ruyra (1858-1939)

Un narrador dels millors del seu segle, sí senyors!

1. Diligent llegeix i mira
aquesta auca d'en Ruyra:
2. Era fill d'un hisendat
de la Selva, i diputat,
3. ...que despatxava a Girona
d'advocat la major estona.
4. És per això que en Joaquim,
fill de Girona tenim.
5. Hi estudia i ell, molt viu,
se'n va a Blanes cada estiu,
6. ...que és on té casa pairal
i s'hi està fenomenal.
7. Mil vuit-cents setanta-dos,
de Girona toca el dos.
8. Fugint de la carlinada,
a Malgrat troba posada
9. ...a la casa dels Turró
i es fa amic del gran doctor,
10. ...que l'engresca a publicar
ni que sigui en castellà.
11. Quan acaba dret, treu pit
i va a triomfar a Madrid.
12. En queda desenganyat,
i en fuig com gat escaldat.
13. Es deixa de filigranes
i fidel se'n torna a Blanes,
14. ..on acordarà l'enllaç
amb Teresa de Llinàs.
15. La política l'intriga
i es fa membre de la Lliga.
16. Fa petar-la amb Verdaguer
i és amic del gran Carner.
17. Ell, també escriu poesia,
que és el pa de cada dia,
18. ...amb cert regust simbolista
com escau a un modernista.
19. Als jocs florals intervé
i hi triomfa amb "Jacobé",
20. ...que tens a "Pinya de rosa",
de fet, la mateixa cosa
21. ...que "Marines i boscatges",
proses d'excel·lents passatges,
22. ...on descriu amb fantasia
el que observa nit i dia,
23. ...com des d'un amfiteatre.
Ves "El rem de trenta-quatre",
24. ...que a l'ermita del Vilar
encara pots contemplar,
25. ...o les "Mànegues marines"
que espantaven les veïnes.
26. Bon lingüista, astut i agut,
col·labora amb "Joventut".
27. Així que va agafant nom
per un mestre el té tothom.
28. Participa en el Congrés
de la Llengua com qui més.
29. Fent costat a Pompeu Fabra
amb la ploma, no amb el sabre.
30. Malaltís passa a Canàries
(sense mai deixar les fàries)
31. ...els hiverns, quan glaçatant;
després Màlaga, Alacant...
32. A la revista "Recull"
se'l miraven de reüll:
33. No vestia tan galdós
com en Roig i Reventós,
34. ...ni amb el corbatí de seda
com Joan Enric Junceda.
35. "L'Avi" anava empolsinat
de tabac i poc mudat.
36. Mes en ingressar a l'lEC
sí que estrena un llampant gec.
37. L'any dinou fa "La parada"
que acaba amb una arrossada,
38. ...que deixa el pobre Ramon
fet un flam, com hi ha món!
39. Són les seves narracions
tot un joc de sensacions.
40. Detallista i expressiu;
Ruyra en sabia un niu!
41. Franciscanes i ben dignes,
escriu "Les coses benignes"
42. ...que pertanyen a "Entre flames"
i alleugeren els seus drames,
43. i són també l'homenatge
que li munta el veïnatge.
44. Quan la vida ja li tomba
fa "Sociòlegs d'ultratomaba"
45. I encara traurà La cobla
amb vers clàssic i amb recoble.
46. Fins que el trenta-nou a Gràcia
va arribar una altra desgràcia:
47. En Ruyra perdé el fil
poc després del mes d'abril
48. ...i aquest món abandonà.
Aquí l'auca hem d'acabar.
Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició: Centre d'Estudis Salvetans i Ajuntament de Blanes , 2003