Auca de Ramon Llull (1232-1316)

Mallorquí universal i filòsof genial

Text: Joan Vilamala · Il·lustracions: Jaume Gubianas · Edició: Ajuntament de Manacor , 2003