Auca d'en Joan Rosselló i Crespí (1854-1935)

Bon escriptor costumista i també gran humanista

1. El bon Joan Rosselló
nasqué en una possessió.
Son Fortesa, era gran,
fou la casa d'en Joan.
2. En un poble petitó,
que de nom és Alaró.
Aprengué la gran cultura
amb contacte amb la natura
3. Als onze anys ellingressà
a l'Institut Balear.
Amb en Costa i n'Alcover
bona amistat varen fer.
4. En tres anys a Barcelona:
no va haver-hi gaire estona.
Inicià la carrera
de Dret, per una quimera.
5. El seu pare el va obligar
i el cap va haver d'acotar.
La va anar a acabar a Madrid
i en quedà molt ben servit.
6. Aquí amb Costa Llobera
crearen bona atmosfera.
En Joan quan va tornar
ho volia deixar estar.
7. Amb les tasques de lletrat
anava tot enderiat.
Va casar-se amb la cosina
que era una dona molt fina.
8. Això de l'advocacia
feia patir nit i dia.
I retrobà l'escriptura
ben devora la natura.
9. No cercava gens la glòria:
coneixia nostra història!
Publicà a les revistes
on escrivien artistes.
10. Era en Joan Passatemps,
un pseudònim dels valents.
Cerca l'autenticitat:
no ho fa per necessitat.
11. A Mallorca i Catalunya
de la terra mai s'allunya.
Ruyra, Ors, Bofill, Carner
Salvà, Galmés i Riber.
12. Ells enaltiren també
el casal alaroner.
Bazán, Pereda, Galdós;
coneixia els escriptors.
13. Començà en el modernisme
i conegué el noucentisme.
Té premis als Jocs Florals,
no era un home gens fals.
14. Ell va esser un bon autor
i també un gran traductor.
Creia en el determinisme
junt amb el positivisme
15. A Mallorca aquell Estat,
el deixava ofegat.
Volia el nacionalisme
dit llavors regionalisme.
16. La seva literatura
no cercava cap ruptura.
Ell va fer moltes troballes
i arreplegà les rondalles
17. Encara ho trobam un poc
quan ajuntà el «Manyoc».
En Costa li prologà
i els escrits li va lloar.
18. Amara la pagesia
d'un deix de melanconia.
Els treballs que publicà
els tornà a recopilar.
19. Més envant sense manies
en publicà a «Tardanies».
I a la «Lluita de braus»
hi surten les seves claus.
20. Veu que l'agressivitat
és una gran veritat.
Va escriure «En Rupit»,
fill d'un poble endarrerit
21. Defensa la germanor
i també la religió.
Somiava la bondat,
menyspreava la maldat.
22. Va escriure poesia
amb no gaire gallardia.
Quan mor la seva mare
torna a Palma, cosa rara.
23. Estava molt entristit
però era ric d'esperit.
Va morir l'any trenta-cinc
i no en tornà a dir ni cinc.
24. Li feren gran homenatge:
ens deixà un ric llenguatge.
Fou home de molt de seny
allunyat de tot desdeny.
Text: Felip Munar i Munar · Il·lustracions: Guillem March · Edició: Conselleria Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears , 2005